Jarní výměna aktivit inspirovaná pedagogikou Montessori

A je to opět tu…

Znovu pořádáme výměnu doma vyráběných aktivit. Někdy jsme jim říkali pytlíkové aktivity, v angličtině se jim také říká Busy-bags. My bychom to chtěli ale pojmout trochu jinak… Chtěli bychom udělat výměnu krásných pomůcek, inspirovaných Montessori filozofií, které budeme moci dát dětem doma na poličku, na tácek, případně s sebou někam vzít na cesty.

O čem výměna je a jaké chceme vyrábět aktivity?

Mnoho maminek doma připravuje dětem pomůcky, které budou děti bavit a pomáhat jim rozvíjet jejich zájmy a potenciál. Většinou chceme dítku připravit hezké prostředí a smysluplné materiály do něj rozhodně patří. Ale není jednoduché jich vyrábět více na vlastní pěst. Nákup materiálu, čas věnovaný zjišťování, co vyrábět a jak… Samotná výroba… Výměna je o tom, že se dá dohromady cca 20 maminek ve skupince věkově podobných dětí. Ty se následně dohodnou na tom, co by byly ochotné vyrobit a každá vyrobí svou aktivitu tolikrát, kolik je členů ve skupině. Takže např. každá dělá jednu dvacetkrát a dostane zpět dvacet různých.

Během našich výměn jsme se v minulých letech dohodli, že se budou vyrábět pomůcky, které jsou trochu složitější na výrobu. Vynecháváme aktivity založené na pouhém vytištění a zalaminování (a jim podobné), které si může udělat každý doma sám bez většího úsilí. Snažíme se, aby aktivity byly vyrobené z různých materiálů – filc, pěnovka, látky, dřevo… Aby byly estetické, pro dítko přitažlivé a hlavně smysluplné!

Byli bychom rádi, kdyby byly pomůcky inspirované Montessori pedagogikou… Proto jsme se rozhodli dát jednoduchá vodítka, co by měla taková pomůcka splňovat…

  • Zabudovaná kontrola chyby… Dítě s pomůckou může pracovat samo a samo pozná, když udělá chybu a může ji i samo opravit. Nepotřebuje zásah a hlavně ani hodnocení dospělého, čímž podporujeme jeho nezávislost a růst samostatnosti.
  • Aktivita zapojuje smysly a zaměstnává ruce… Děti ve věku do šesti let se učí hlavně skrze zapojení svých smyslů a složitější koncepty spíše pochopí zapojením rukou, než jen teoretickým obrázkem v učebnici. Jak řekla Maria Montessori „Ruce jsou nástrojem lidské inteligence“. Většina pomůcek samozřejmě rozvíjí u dítěte také jemnou motoriku.
  • Izolace vlastností … Je-li aktivita zaměřená na tvary a dítě se učí tvary, mají být všechny tvary stejně barevné. Protože když se dítěte pak zeptáte: kde je trojúhelník, kde je čtverec a kde je kruh, musí zákonitě rozpoznat podle tvaru. Pokud je trojúhelník zelený, čtverec modrý a kruh červený, nepoznáme, zda dítě rozpoznává název podle tvaru či barvy.
  • Estetika, úhlednost a kompletnost… Dítko nebude bavit si hrát s něčím, kde nějaká část chybí, nebo je ošklivě zpracovaná… Pomůcky vyzývají k práci.
  • Smysluplnost – Chceme dítěti poskytovat jen takové pomůcky, které mu pomáhají rozvíjet některou oblast jeho sociálního, fyzického, mentálního či emočního rozvoje.

Jak probíhá výměna?

Výměna se dělá ve třech různých věkových kategoriích. 1-3 roky, 3-6 let, 6-9 let. Je možné se přihlásit do více kategorií a vyrábět ve dvou skupinách. Je ale potřeba pamatovat na to, že je to velmi časově náročné a opravdu nejde, aby někdo uprostřed vypadl – to je potom komplikace pro celou skupinku!
Koordinace, komunikace a řešení všech dotazů a výběru aktivit bude probíhat na facebooku v rámci uzavřených skupin. Bohužel nejsme schopni zajišťovat komunikaci pro ty, kteří na facebooku nejsou a nechtějí být. Pokud se chcete výměny zúčastnit, je třeba si profil (klidně na ten krátký čas) zřídit, a potom klidně zase zrušit.

Po skončení přihlašování rozdělíme všechny účastníky do skupin a následně každému zašleme podrobné instrukce. V instrukcích bude i návod na přihlášení do FCB skupiny. V rámci skupinky si dohodnete také následné aktivity, nasdílíte si inspiraci…atd.

Komu budeme tentokrát pomáhat?

Jako vždy se bude vyrábět jedna aktivita navíc. Tyto aktivity „navíc“ se následně vydraží na facebooku a výtěžek z prodeje půjde na projekt „knihy do knihoven“ Centra Dialog. Z těchto peněz se nakupují knížky do knihoven v keňských a guinejských školách, které byly založeny jako komunitní, na podporu místních dětí pocházejících z podmínek absolutní chudoby.
Proto každý, kdo se do výměny hlásí, by měl vědět, že bude vyrábět o jednu aktivitu více, než bude počet maminek ve skupince.

Jaká máme pravidla ve výměně?

  • Je třeba myslet na věk dětí, pro které se vyrábí a výše uvedená „vodítka“…
  • Cena pomůcky by měla být okolo cca 40 Kč/kus. Záleží na dohodě mezi účastníky skupinky.
  • Je opravdu velmi nutné dodržovat termíny!!!
  • Účastníci souhlasí, že fotky a videa vyrobených pytlíkovek použijeme na blogu či eshopu jako další inspiraci pro maminky.

KALENDÁŘ

Přihlašovat se můžete do 21. února 2020 – do tohoto dne nebudeme utvářet žádné skupinky, jen budeme přijímat přihlášky. Následně, podle počtu přihlášených, rozdělíme účastníky do skupinek podle věkových kategorií a založíme taktéž jednotlivé skupiny na facebooku, kde budete moci vzájemně diskutovat o aktivitách na výrobu. Nejpozději do 26. února od nás emailem dostanete podrobné instrukce a informace o skupinkách.

Do 4. března by měl mít každý jasno, co bude vyrábět, schváleno ve skupince na facebooku (aby se to všem líbilo a aby se aktivita neopakovala) a zapsáno v připravené tabulce.

Do 29. března by měly být aktivity hotové u nás! Hned jak budou všechny aktivity u nás, rozešleme je zpět na vaše adresy. Opravdu dobře promyslete, zda vše zvládnete v rámci tohoto kalendáře…

PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE ZDE

Komentáře
  • Kategorie