Pomáháte nám pomáhat!

Zavázali jsme se použít část zisku z prodeje vstupenek na online Montessori konference a prodeje Montessori kurzů na dobročinné účely. Vybranou částku ze zisku jsme věnovali vzdělávacím projektům a Montessori školkám v různých částech světa, především ve znevýhodněných lokalitách. Rádi bychom Vám nyní představili 3 projekty, které jsme měli tu čest podpořit. 

Víte o projektu nebo Montessori škol(c)e, která potřebuje finanční nebo materiální pomoc? Neváhejte se na nás prosím obrátit s žádostí - napište prosím na email info@childhoodpotential.com

Děkujeme všem, kteří nepřímo podpořili následující projekty zakoupením našeho Montessori kurzu nebo účastí na konferenci Růst Společně. Díky Vám můžeme pomáhat. 

Bez Vás bychom to nedokázali! 

Montessori Children’s House

Camp Verde, Arizona, Spojené státy americké

V Camp Verde jsme podpořili Montessori školku finančním darem, určeným k nákupu nezbytného vybavení a Montessori pomůcek. 

Více o této Montessori školce a jejím příběhu se můžete dočíst v mailu níže od ředitelky školky Meriky J. Bach. 

Montessori dům dětí (školka) byl založen v Camp Verde v Arizoně na počátku devadesátých let Janet Taylorovou a Judy Clarke. Do školky docházelo mnoho dětí z kmene původních obyvatel Yavapai-Apache a zakladatelky obdržely žádost o přestěhování školky přímo na území rezervace proto, aby do školky mohlo docházet co největší množství těchto dětí. 

Jednotřídní škola se brzy rozrostla na třítřídní kampus. Pověst školy vždy předčila očekávání ve všech oblastech. Každý rok byl čekací seznam plný. 

COVID-19 naši školu ale hluboce zasáhl. Rezervace se potýkala s problémy a bylo třeba učinit těžká rozhodnutí. Kmenová rada nakonec rozhodla o uzavření školy z důvodu finanční ztráty. 

Po dlouhém a upřímném přesvědčování se nám podařilo přesvědčit radu o důležitosti zachování školy. Po zavedení nutných změn jsme byli schopni školu nechat otevřenou alespoň pro hrstku studentů, bohužel za cenu propuštění pěti učitelů a asistentů. Nebyly peníze na jejich platy, žádné peníze v rozpočtové položce a velmi málo financí na cokoliv jiného. Spoléhali jsme na dary z jiných oddělení a komunity obecně. Celý rok byl bojem, ale děti byly nadšené, že mohou znovu školu navštěvovat, i když pouze na několik hodin denně. Učily se a prospívaly. 

Následující rok vypadá velmi podobně z hlediska naší finanční situace. Na školní pomůcky a materiály máme alokováno minimální množství peněz. Jeden z klientů manžela Janet Taylorové slyšel o škole a jejích problémech a oslovil Lucii. Pro naši školu je to úžasná příležitost, z níž budou mít nakonec prospěch i děti, takže děkujeme!

Tato škola je důležitým místem pro děti z naší komunity. Jsme poctěni a požehnáni, že můžeme být součástí něčeho tak úžasného a hodnotného. Zjistěte více o Yavapai-Apache na našem webu.

Merika J. Bach
Ředitelka "The Montessori Children’s House", Yavapai-Apache

Maha’s Montessori Mission

Nizip, Turecko

HADAYA je organizace, která pomáhá uprchlíkům a ohrožené mládeži budovat lepší budoucnost pomocí knih a her. HADAYA podporuje "Maha's Montessori Mission - Maha a její Montessori mise" - tato iniciativa má za úkol měnit životy uprchlíků a jejich dětí pomocí volnému přístupu dětí k Montessori vzdělávání a školí dospělé, aby se stali certifikovanými Montessori učiteli a asistenty. Maha školí ženy z řad uprchlíků, aby tak zlepšily své vyhlídky na budoucí zaměstnání a aby jim tím poskytla prostředky k nezávislosti. Jejich MACTE certifikace jsou uznávané školami po celém světě. 

Poskytli jsme Montessori materiály a vybavení pro druhou třídu Montessori školky v Nizip v Turecku. Doufáme, že tak dáme dětem možnost kvalitního vzdělání a tím jim poskytneme naději na lepší budoucnost. 

Dokončili jsme renovaci budovy, kterou nám darovala turecká vláda, v Nizipu v jižním Turecku. Montessori učebny jsou celkem tři – jedna je již zřízena, další dvě zřizujeme. Do mimoškolního programu je již zapsáno téměř 400 studentů ve věku od 6 do 17 let!

Mnohokrát děkujeme všem přátelům a podporovatelům, kteří štědře přispěli tomuto projektu a pomohli k jeho uskutečnění. Zvláštní poděkování patří mezinárodní online Montessori konferenci Childhood Potential a e-shopu MontessoriHracky.cz za darování většiny materiálů pro druhou učebnu. Stále pracujeme na třetí třídě, která bude sloužit potřebám kojenců a batolat.

Maha's Montessori Mission

Utu Montessori

Nairobi, Keňa

Utu Montessori škola se nachází ve slumu Kibera v hlavním městě Keni, Nairobi. Ve slumu žije až jeden milion lidí. Škola byla založena v roce 2011 skupinou mladých lidí, jejichž hlavní prací byl sběr, třídění a následná recyklace odpadu. Díky této činnosti měli tito čerstvě vzdělaní mladí lidé šanci vydělat si první peníze a pomocí těchto financí byli schopni založit Utu Montessori školu (Utu znamená ve svahilštině "humanistický"). 

Skupina dobrovolníků, vedená Ahmedem Ibrahimem, získala peníze na provoz školy sběrem odpadu a také jeho kreativním využitím. Z odpadu vyráběli recyklované oblečení, tašky nebo šperky. Od města si pronajali půdu, na které škola stojí. První výuka byla provozována doslova na koleni. 

Ačkoliv jsou v Keni veřejné školky, kvalita vzdělávání v nich stále klesá. Proč? Stát na vzdělávání nevydává dostatek financí ze státního rozpočtu a v zemi navíc bují všudypřítomná nekontrolovatelná korupce. Dalším faktorem je poměr počtu dětí na jednoho učitele. Běžně se ve třídě nachází 50 dětí a jeden učitel, který tak nemá možnost věnovat se studentům individuálně. 

Východiskem této situace bylo otevřít školu se vzdělávacím systémem založeným na metodě Marie Montessori. Obvykle se Montessori školy a školky nenacházejí ve slumu, ale v bohatších lokalitách jsou dostupné pouze úzké části populace. Škola založená na této metodě poskytuje kvalitní péči a vzdělání, narozdíl od mnoha jiných škol a školek ve slumu. Základním mottem školy je poskytovat KVALITNÍ A DOSTUPNÉ VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY. 

Utu Montessori je dnes úspěšnou školou a poskytuje předškolní i školní výuku. Navštěvuje ji celkem 400 dětí! Škola také dopřává dětem svačiny a obědy. Díky tomu mají jistotu alespoň dvou jídel denně, což samo o sobě značně přispívá k zlepšování kvality života. Rodiny v této oblasti si totiž mohou obvykle dovolit pouze jedno jídlo denně. Kvalitní vzdělání může být další cestou, jak vyvést rodiny z chudoby a dát dětem šanci na zářivou budoucnost. 

Utu Montessori škole jsme poskytli Montessori vzdělání a workshopy pro učitele, věnovali jsme finance na vybavení školní knihovny, darovali Montessori materiály a pomohli vybudovat nové třídy.