JAZYK

“Nikdo nemůže předvídat, co dané miminko ve světě dokáže. Ale bez vzájemného porozumění s ostatními, je docela jasné, že nebude schopné udělat mnoho. Jazyk je nástrojem kolektivního myšlení.”

Maria Montessori

UNIKÁTNÍ MONTESSORI ONLINE KURZ

Tematický blok:

JAZYK

Prostředkem k dorozumívání s ostatními je v našem světě jazyk - jak v podobě mluvené, tak v podobě psané. Jazyk je specifikum lidství, základem veškerého sociálního života.  Jeho prostřednictvím jsou vyjadřovány myšlenky a uskutečňovány změny ve světě. Děti už od malička mají potřebu vzájemného dorozumívání a komunikace. Vidí a slyší, že kolem nich lidé mluví a zcela přirozeně se učí a začínají mluvit také. Začínají zkoumat jazyk a často ne jen jeden. Rozvíjí svoji slovní zásobu, později se učí psát a číst.

Počet lekcí: 30

  • Materiály připravované pro jazykovou výuku vycházejí ze specifik mateřského jazyka dítěte.

  • Psaní začíná již v praktickém životě a smyslové výchově, kde si dítě procvičuje jemnou motoriku, prstový úchop a držení tužky.

  • V tomto bloku vás provedeme základními aktivitami pro obohacování slovní zásoby, seznámíme se se smirkovými písmeny, sekvenčními kartami a s pohyblivou abecedou.

  • Ukážeme si, jak podpořit dítě v prvním psaní a čtení.

  • Rovněž předáme tipy, jak si spoustu zajímavých pomůcek můžete vyrobit doma.  


    Před zakoupením tohoto bloku doporučujeme pořídit si nejprve blok Filozofie, jenž je tím nejdůležitějším základem, na kterém další témata stojí.


Cena kurzu: 1 990 Kč

KOMPLETNÍ MONTESSORI KURZ

obsahující všech 6 tematických bloků

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!

  11 940 Kč

Cena: 9 990 Kč

\"Díky Montessori přístupu rozumím víc tomu, co se děje v hlavě mých dětí. Jsme schopni se lépe na čemkoliv dohodnout, nemáme tolik konfliktů, užíváme si vzájemnou přítomnost.\"

 

\"Vnímám lépe potřeby dětí - jsem schopná je odpozorovat.\"

\"Děti moc rády zkoumají. Hrají si. A právě díky pomůckám, se kterými pracujeme, jim mohou předat to, co bychom jim vysvětlovali hodiny a hodiny nad sešitem s domácími úkoly.\"