Vyber si svůj kurz

a rozvíjej potenciál svého dítěte

6 tematických okruhů:

Lze koupit samostatně nebo jako balíček Kompletní Montessori kurz za zvýhodněnou cenu.

V tomto bloku projdeme úplně všechna podstatná témata, ze kterých je třeba vycházet. Jde podle nás o nejdůležitější blok, díky němuž lze Montessori koncept vůbec pochopit. Je to základ, na kterém budou všechny ostatní bloky stavět.

 

Cvičení praktického života jsou velmi důležitým základem pro další rozvoj dítěte. Díky každodenním činnostem  se dítěti daří začlenit se do rodiny a posléze do společnosti jako platný člen. Jsou to aktivity, které dítěti pomohou s koncentrací, rozvojem vnitřního smyslu pro řád, jemnou i hrubou motorikou a nezávislostí v každodenním životě.

Svět je místo plné barev, zvuků, zvláštních povrchů, chutí a vůní a svými smysly se s nimi dítě seznamuje, poznává své okolí a studuje ho. Díky těmto poznatkům mu potom začíná také rozumět. Neučí se tím, co my mu povídáme, ale svou vlastní zkušeností...

 

Prostředkem k dorozumívání s ostatními je v našem světě jazyk - jak v podobě mluvené, tak v podobě psané. Jazyk je specifikum lidství, základem veškerého sociálního života. Jeho prostřednictvím jsou vyjadřovány myšlenky a uskutečňovány změny ve světě.  

 

S matematickými principy se setkáváme denně – když jdeme po schodech, dobíháme autobus, když se díváme na hodinky či platíme v obchodě. Matematické nadání a matematickou mysl mají všechny děti. Ale této vrozené složce inteligence musí být dovoleno se rozvíjet a fungovat a my tomu můžeme pomoci. 

Poznávání světa kolem sebe pomáhá dítěti stávat se nezávislým. Najít si své místo v něm a naučit se zacházet se sebou a s okolím. Každá část světa je tu z nějakého důvodu. Vše je dobře promyšlené, v určitých souvislostech a nic není náhodné.

 

CENÍK

JEDEN TEMATICKÝ OKRUH
1 990 Kč/ 79 EUR
možnost koupit si jednotlivé okruhy samostatně, přesně podle vlastní potřeby
ostatní okruhy lze kdykoliv dokoupit
VIP BALÍČEK
12 940 Kč/ 514 EUR
10 990 Kč/ 439 EUR
balíček všech šesti okruhů za cenu pěti
dvě hodiny osobní konzultace