SMYSLOVÁ VÝCHOVA

„To čemu říkáme cvičení smyslů je ve skutečnosti pomoc při budování inteligence.”

 Maria Montessori

UNIKÁTNÍ MONTESSORI ONLINE KURZ

Tematický blok:

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

Svět je místo plné barev, zvuků, zvláštních povrchů, chutí a vůní a svými smysly se s nimi dítě seznamuje, poznává své okolí a studuje ho. Díky těmto poznatkům mu potom začíná také rozumět. Neučí se tím, co my mu povídáme, ale svou vlastní zkušeností a tím, že si může věci ohmatat, očichat, zkusit jejich chuť a manipulovat s nimi…

 

 

  • Cílem smyslové výchovy je zdokonalení a vytříbení smyslů a umožnit dítěti poznávat okolí hlouběji a přesněji, umět vnímat rozdíly a podobnosti – malý/velký, drsný/hladký, hlučný/tichý apod. 

  • Smyslové pomůcky, které Marie Montessori vyvinula, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojují všechny jeho smysly. Prostřednictvím smyslů se rozvíjí také mozek, utváří se nové nervové spoje a dítě se učí soustředěnosti

  • Práce se smyslovými pomůckami připravuje dítě také na další lekce v jazyce a matematice.

  • V lekcích v tomto bloku vám představíme např. práci s růžovou věží, hnědými schody, zvukovými válečky, s binomickou i trinomickou krychlí, geometrickou komodou a s dalšími zajímavými pomůckami.

  • Nebudou chybět ani inspirativní videa na domácí výrobu pomůcek.


    Před zakoupením tohoto bloku doporučujeme pořídit si nejprve blok Filozofie, jenž je tím nejdůležitějším základem, na kterém další témata stojí.


Počet lekcí: 33

Cena kurzu: 1 990 Kč

KOMPLETNÍ MONTESSORI KURZ

obsahující všech 6 tematických bloků

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!!!

  11 940 Kč

Cena: 9 990 Kč

"Díky Montessori přístupu rozumím víc tomu, co se děje v hlavě mých dětí. Jsme schopni se lépe na čemkoliv dohodnout, nemáme tolik konfliktů, užíváme si vzájemnou přítomnost."

 

"Vnímám lépe potřeby dětí - jsem schopná je odpozorovat."

"Děti moc rády zkoumají. Hrají si. A právě díky pomůckám, se kterými pracujeme, jim mohou předat to, co bychom jim vysvětlovali hodiny a hodiny nad sešitem s domácími úkoly."