TEMATICKÝ BLOK

Jazyk

42 lekcí • cena od 1 990 Kč / 89 EUR

Prostředkem k dorozumívání s ostatními je v našem světě jazyk - jak v podobě mluvené, tak v podobě psané. Jazyk je specifikum lidství, základem veškerého sociálního života.  Jeho prostřednictvím jsou vyjadřovány myšlenky a uskutečňovány změny ve světě. Děti už od malička mají potřebu vzájemného dorozumívání a komunikace. Vidí a slyší, že kolem nich lidé mluví a zcela přirozeně se učí a začínají mluvit také. Začínají zkoumat jazyk a často ne jen jeden. Rozvíjí svoji slovní zásobu, později se učí psát a číst.

“Nikdo nemůže předvídat, co dané miminko ve světě dokáže. Ale bez vzájemného porozumění s ostatními, je docela jasné, že nebude schopné udělat mnoho. Jazyk je nástrojem kolektivního myšlení.”

 Maria Montessori

Přehled tematického bloku

Věková skupina: 2,5–6 let

  • Materiály připravované pro jazykovou výuku vycházejí ze specifik mateřského jazyka dítěte.
  • Psaní začíná již v praktickém životě a smyslové výchově, kde si dítě procvičuje jemnou motoriku, prstový úchop a držení tužky.
  • V tomto bloku vás provedeme základními aktivitami pro obohacování slovní zásoby, seznámíme se se smirkovými písmeny, sekvenčními kartami a s pohyblivou abecedou.
  • Ukážeme si, jak podpořit dítě v prvním psaní a čtení.
  • Rovněž předáme tipy, jak si spoustu zajímavých pomůcek můžete vyrobit doma.  

Před zakoupením tohoto bloku doporučujeme pořídit si nejprve blok Filozofie, jenž je tím nejdůležitějším základem, na kterém další témata stojí.

 

Ceník

JEDEN TEMATICKÝ OKRUH
1 990 Kč / 79 EUR
Možnost koupit si jednotlivé okruhy samostatně, přesně podle vlastní potřeby. Ostatní okruhy lze kdykoliv dokoupit.
VIP BALÍČEK
12 940 Kč / 514 EUR
10 990 Kč / 439 EUR
Balíček všech šesti okruhů za cenu pěti PLUS dvě hodiny osobní konzultace.