TEMATICKÝ BLOK

Smyslová výchova

33 lekcí • cena od 1 990 Kč / 89 EUR

Svět je místo plné barev, zvuků, zvláštních povrchů, chutí a vůní a svými smysly se s nimi dítě seznamuje, poznává své okolí a studuje ho. Díky těmto poznatkům mu potom začíná také rozumět. Neučí se tím, co my mu povídáme, ale svou vlastní zkušeností a tím, že si může věci ohmatat, očichat, zkusit jejich chuť a manipulovat s nimi…

„To, čemu říkáme cvičení smyslů, je ve skutečnosti pomoc při budování inteligence.”

 Maria Montessori

Přehled tematického bloku

Věková skupina: 2,5–6 let

  • Cílem smyslové výchovy je zdokonalení a vytříbení smyslů a umožnit dítěti poznávat okolí hlouběji a přesněji, umět vnímat rozdíly a podobnosti – malý/velký, drsný/hladký, hlučný/tichý apod. 
  • Smyslové pomůcky, které Marie Montessori vyvinula, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojují všechny jeho smysly. Prostřednictvím smyslů se rozvíjí také mozek, utváří se nové nervové spoje a dítě se učí soustředěnosti
  • Práce se smyslovými pomůckami připravuje dítě také na další lekce v jazyce a matematice.
  • V lekcích v tomto bloku vám představíme např. práci s růžovou věží, hnědými schody, zvukovými válečky, s binomickou i trinomickou krychlí, geometrickou komodou a s dalšími zajímavými pomůckami.
  • Nebudou chybět ani inspirativní videa na domácí výrobu pomůcek.

Před zakoupením tohoto bloku doporučujeme pořídit si nejprve blok Filozofie, jenž je tím nejdůležitějším základem, na kterém další témata stojí.

 

Ceník

JEDEN TEMATICKÝ OKRUH
1 990 Kč / 79 EUR
Možnost koupit si jednotlivé okruhy samostatně, přesně podle vlastní potřeby. Ostatní okruhy lze kdykoliv dokoupit.
VIP BALÍČEK
12 940 Kč / 514 EUR
10 990 Kč / 439 EUR
Balíček všech šesti okruhů za cenu pěti PLUS dvě hodiny osobní konzultace.