TEMATICKÝ BLOK

Smyslová výchova

33 lekcí • cena od 2 490 Kč / 99 EUR

Svět je místo plné barev, zvuků, zvláštních povrchů, chutí a vůní a svými smysly se s nimi dítě seznamuje, poznává své okolí a studuje ho. Díky těmto poznatkům mu potom začíná také rozumět. Neučí se tím, co my mu povídáme, ale svou vlastní zkušeností a tím, že si může věci ohmatat, očichat, zkusit jejich chuť a manipulovat s nimi…

„To, čemu říkáme cvičení smyslů, je ve skutečnosti pomoc při budování inteligence.”

 Maria Montessori

Přehled tematického bloku

Věková skupina: 2,5–6 let

  • Cílem smyslové výchovy je zdokonalení a vytříbení smyslů a umožnit dítěti poznávat okolí hlouběji a přesněji, umět vnímat rozdíly a podobnosti – malý/velký, drsný/hladký, hlučný/tichý apod. 
  • Smyslové pomůcky, které Marie Montessori vyvinula, rozvíjí intelekt dítěte, protože zapojují všechny jeho smysly. Prostřednictvím smyslů se rozvíjí také mozek, utváří se nové nervové spoje a dítě se učí soustředěnosti
  • Práce se smyslovými pomůckami připravuje dítě také na další lekce v jazyce a matematice.
  • V lekcích v tomto bloku vám představíme např. práci s růžovou věží, hnědými schody, zvukovými válečky, s binomickou i trinomickou krychlí, geometrickou komodou a s dalšími zajímavými pomůckami.
  • Nebudou chybět ani inspirativní videa na domácí výrobu pomůcek.

Ceník

JEDEN TEMATICKÝ OKRUH
2 490 Kč / 99 EUR
Možnost koupit si jednotlivé okruhy samostatně, přesně podle vlastní potřeby. Ostatní okruhy lze kdykoliv dokoupit.
VIP BALÍČEK
12 940 Kč / 514 EUR
10 990 Kč / 439 EUR
Balíček všech šesti okruhů za zvýhodněnou cenu PLUS dvě hodiny osobní konzultace.