ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2021

Udělejte si předvánoční pohodlí a vychutnejte si inspirativní přednášku Gabriely Velazquez, která hovoří o vytváření citových pout, přilnutí, jeho důležitosti a zároveň nezbytnosti pro vývoj dítěte.

Dnes, více než kdy jindy, by měla být emocionální stránka vývoje dítěte sledována a mělo by se s ní zacházet opatrně a vědomě. Nyní máte jedinečnou možnost ponořit se společně s Gabrielou  do tohoto velmi zajímavého tématu a zamyslet se tak nad tím, jak zásadní roli hrajeme my dospělí v procesu přilnutí dítěte, a to modelováním zdravých lidských postojů a chování.

“Život je totiž řetězem přilnutí a odpoutání se… a my tak musíme něco pustit, abychom umožnili další a další přilnutí a mohli tak směřovat k něčemu většímu a lepšímu.”

Gabriela Velazquez, trenérka AMI pro věk 0-3, jež svůj život zasvětila Montessori vzdělávání, nyní působící jako lektorka, konzultantka a zkoušející pro AMI je zároveň ředitelkou Montessori výcviku v Arizoně, Španělsku i Polsku.