TEMATICKÝ BLOK

Jazyk

30 lekcí • cena od 2 490 Kč / 99 EUR

Prostředkem k dorozumívání s ostatními je v našem světě jazyk - jak v podobě mluvené, tak v podobě psané. Jazyk je specifikum lidství, základem veškerého sociálního života.  Jeho prostřednictvím jsou vyjadřovány myšlenky a uskutečňovány změny ve světě. Děti už od malička mají potřebu vzájemného dorozumívání a komunikace. Vidí a slyší, že kolem nich lidé mluví a zcela přirozeně se učí a začínají mluvit také. Začínají zkoumat jazyk a často ne jen jeden. Rozvíjí svoji slovní zásobu, později se učí psát a číst.

“Nikdo nemůže předvídat, co dané miminko ve světě dokáže. Ale bez vzájemného porozumění s ostatními, je docela jasné, že nebude schopné udělat mnoho. Jazyk je nástrojem kolektivního myšlení.”

 Maria Montessori

Přehled tematického bloku

Věková skupina: 2,5–6 let

  • Materiály připravované pro jazykovou výuku vycházejí ze specifik mateřského jazyka dítěte.
  • Psaní začíná již v praktickém životě a smyslové výchově, kde si dítě procvičuje jemnou motoriku, prstový úchop a držení tužky.
  • V tomto bloku vás provedeme základními aktivitami pro obohacování slovní zásoby, seznámíme se se smirkovými písmeny, sekvenčními kartami a s pohyblivou abecedou.
  • Ukážeme si, jak podpořit dítě v prvním psaní a čtení.
  • Rovněž předáme tipy, jak si spoustu zajímavých pomůcek můžete vyrobit doma.  

Ceník

JEDEN TEMATICKÝ OKRUH
2 490 Kč / 99 EUR
Možnost koupit si jednotlivé okruhy samostatně, přesně podle vlastní potřeby. Ostatní okruhy lze kdykoliv dokoupit.
VIP BALÍČEK
12 940 Kč / 514 EUR
10 990 Kč / 439 EUR
Balíček všech šesti okruhů za zvýhodněnou cenu PLUS dvě hodiny osobní konzultace.