Rodina offline – neboj se, odpoj se!

Ovládáme technologie my, nebo technologie ovládají nás? Představujeme nový projekt s názvem Rodina offline – neboj se, odpoj se.

Vzdělávání i volný čas našim dětem zprostředkováváme my – rodiče. Je na nás, jakou vybereme školu, kroužky i co budou naše děti dělat ve volném čase, až budou samostatnější. Základy pokládáme my :-).  A i my jsme rodiče, kteří se rozhodli předávat své zkušenosti, které jsme získali díky svým chybám, díky dobrým nápadům i radám, ale hlavně díky našim dětem, které stejně jako většina vrstevníků milují digitální technologie.

Mobilní telefony, tablety a jiné moderní přístroje pomalu nahrazují příležitosti k osobním setkáním, společenskému životu a závislosti na těchto nových technologiích způsobují zhoršování mezilidských vztahů, zdravotní potíže, zdravý rozvoj nejmenších dětí – rozvoj řeči, motorika – následně obezita, zhoršení soustředění, horší výsledky u školáků..

Program Centra Generace Jablonec z.s. „Rodina offline“ má za sebou úspěšné dva ročníky osvětové kampaně jejímž cílem je upozornit na problematiku závislostí na nových technologiích, kdy důraz klademe především na pozitivní motivaci směrem k rodinám v aktivním trávení volného času bez moderních komunikačních technologií, tedy bez připojení k internetu především bez mobilních telefonů. Kampaní oslavujeme Mezinárodní den rodiny a koná se vždy týden kolem 15. května.

Letošní kampaň jsme nazvali „Týden pro rodiny offline – neboj se, odpoj se“ a bude probíhat v týdnu od 12. – 19. května 2018.

Den rodiny je ideální příležitostí k aktivitám rodin samostatných, ale také k zapojení se do programů organizací, které připravují nejrůznější aktivity, výlety do přírody, pikniky, turnaje ve stolních či sportovních hrách, besedy s odborníky a další akce. Organizace mohou nabídnout svým návštěvníkům aktivní účast na programu s vypnutým telefonem, čímž podpoří myšlenku „vypněte telefony a buďte spolu“.

Důležitost preventivních programů si uvědomují i představitelé Libereckého a Ústeckého kraje, dále měst a obcí Libereckého kraje, kteří finančně podporují aktivity projektu. Díky finanční podpoře se projekt mohl rozvinout a nabídnout kromě kampaně i nové aktivity – roadshow (účast Rodiny offline na akcích pro veřejnost, kde účastníkům ukazujeme problematiku pomocí zábavných pomůcek). Připravujeme online výzvy k offline aktivitám, a to vždy k jednomu z významných dnů v měsíci. Pracovnicím mateřských center předáváme zkušenosti, aby mohly samostatně pomáhat rodičům ve svém okolí. Významnými partnery projektu se staly knihovny, které se připojují ke kampani a se kterými plánujeme spolupráci na podpoře čtenářství, které se bohužel dostává do pozadí pozornosti českých rodin přičemž kniha je první médium, které by malé děti měly dostat do rukou.

Během roku se účastníme akcí pro veřejnost, pořádáme besedy pro rodiče v mateřských centrech, mateřských a základních školách ve spolupráci s preventisty policie, kde máme příležitost na přímo komunikovat s dětmi, ale především jejich rodiči. Citlivou a hravou formou ukazujeme důležitost v přípravě, než rodiče pustí své děti k internetu. Dnešní rychlá doba způsobuje, že dětem dáváme mobilní telefony, tablety i počítače bez toho, abychom je na bezpečné používání internetu připravili. Mnohdy vidíme velmi malé děti, které dostanou do rukou mobil od rodičů, jen aby se na chvilku zabavily. Rodiče si ovšem neuvědomují, jaké následky jejich výchova přinese. Vzory, které dětem předáváme nás mohou v budoucnu překvapit, je na každém rodiči, zda překvapení bude milé, či se nám líbit nebude.

Rodina offline je celoroční a celospolečenský program.

Naše mise:
Podporujeme rodinný život v reálném světě – vědomé a bezpečné užívání nových technologií. Jsme tu pro všechny, kteří chtějí umět vytvářet harmonii mezi online životem a životem teď a tady – offline. Přispíváme k rozvoji kultury a celé společnosti.

Vítáme partnery, podporovatele a odborníky, kteří by s námi chtěli myšlenku šířit. Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat. Montessori pedagogika je nám blízká, pomůcky pro děti využíváme jako ukázku na našich akcích (na rovnoramenných vahách ukazujeme na jaké aktivity je dobré myslet, abychom měli v rovnováze online a offline život).

Našich partnerů si velmi vážíme!

Kontakt: Lenka Ackermannová, ředitelka Centra Generace Jablonec z.s.
+420 608 484 062, ackermannova@rodinaoffline.cz, www.rodinaoffline.cz

autor článku: Lenka Ackermannová

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře