Jak vytvořit rutiny, aby fungovaly

Proč jsou rutiny užitečné…

Rutiny pomáhají dětem porozumět světu kolem nich. Pro malé děti je vše na světě tolik nové a hledají nějaký smysl pro pořádek ve všem, co se děje. Bez rutiny je dítě závislé na dospělých pokud chce vědět, co přijde dál. Díky rutině dítě může pochopit, co může očekávat. Bude se těšit ze své nezávislosti a bude budovat důvěru ve svou schopnost orientovat se ve světě, ve kterém žije. Proč jsou ještě rutiny prospěšné pro děti?

 •  Rutiny přitahují smysl pro pořádek dítěte

Děti mají senzitivní období pro pořádek. To znamená, že vaše dítě zkouší organizovat a kategorizovat to, co prožívá. Jasná, důsledná a řádná rutina vaše dítě nejen osloví, ale bude se mu také dařit.

 • Rutiny pomáhají předvídat, co se stane dál

Když se vaše dítě pokusí uspořádat svět kolem sebe, zachytí vzorce a sekvence kolem sebe. Když to najdou v rutině, pomůže jim to nejen předvídat, co se stane dál, ale podle toho budou i jednat. Schopnost samostatně jednat a dělat věci pro sebe buduje obrovskou důvěru.

 • Rutiny pomáhají nezapomínat na věci

Rutiny nám také mohou pomoci zapamatovat si věci, na které bychom jinak mohli zapomenout. Například během času před spaním je potřeba vykonat spoustu úkonů. S rutinou se věci stávají zvykem a nemusíte příliš přemýšlet o tom, co je třeba udělat.

 • Rutiny pomáhají položit základy logiky a matematiky

Schopnost sledovat posloupnost je důležitá jak z pohledu logiky, tak z matematiky. Tím, že máte dané rutiny s jasnou a logickou posloupností, dáváte základ pro radostný přístup k matematice, pořádku a přesnosti.

Rutiny mohou být založeny na každodenní činnosti nebo situaci. Některé příklady jsou:

 • Před spaním – všechny úkony, které se vykonávají každý den, abyste se připravili k spánku. Pevná rutina před spaním vám a vašemu dítěti může život značně ulehčit.
 • Jít ven – To jsou věci, které musíte udělat pokaždé, než jdete ven – nachystat si batůžek, obléct se, obout boty…
 • Koupelna – Rutina v koupelně může pomoci vašim dětem naučit se hygienicky používat toaletu a koupelnu. Je také velmi užitečné mít rutinu, jak odstraňovat případné nehody.
 • Večeře – To může být rodinná rutina, které se může účastnit každý. Může zahrnovat prostírání, vaření nebo úklid. Vaše rutina během večeře je také skvělý způsob, jak zapojit vaše dítě do domácích prací.

Naplánujte si svoji rutinu

Některé rutiny budou probíhat přirozeně. Rutina může být stejně krátká a jednoduchá jako například to, že vaše dítě před spaním zhasne světlo. Uvidíte, že pokud se jim nedaří vypnout světlo, rozruší se, protože se změnila jejich rutina. Tyto menší rutiny můžete použít k vytvoření větších rutin. Pokud vaše dítě rádo zhasíná světlo, můžete mu nechat vyčistit zuby, než zhasne světlo v koupelně. Poté si obléknout pyžamo a zhasnout světlo v ložnici. Jakmile uvidíte, že si vaše dítě vyvinulo rutinu, zkuste jí dodržovat tak dlouho, jak vaše dítě bude chtít, protože pro děti do 6 let je velmi důležité vytvořit si smysl pro pořádek.

Když plánujete zavést rutinu od nuly, je důležité si vše promyslet. Přemýšlejte o všem, co by se mohlo pokazit, o potřebných materiálech, časových omezeních, potřebném prostoru a co je celkově třeba udělat. Dětem trvá několik týdnů někdy i měsíců než si zvyknou dodržovat některé rutiny, než je začnou vykonávat samostatně. Čím méně rutinu po implementaci budete měnit, tím rychleji děti rutinu pochopí a naučí se ji.

 Implementace vaší rutiny

To je často nejtěžší část, kdy se většina lidí vzdá. Uvedení rutiny do praxe vyžaduje čas, zapojení a důslednost. Čím mladší je dítě, tím déle bude vytvoření rutiny trvat. Pokud vynaložíte trochu větší úsilí na začátku, ušetří vám to spoustu času během vaší cesty. Zde je několik způsobů, jak rutinu dobře nastartovat:

 • Na začátku si na všechno dejte víc času – Když se vaše dítě učí rutině, bude se na vás muset několikrát podívat, aby vědělo, co má dělat. Bude potřeba mu činnosti několikrát ukázat a počítejte, že budete potřebovat více času. Vaše dítě si bude muset úkol několikrát zažít, zejména pokud je zcela nový.
 • Postupujte podle logické posloupnosti – Děti obvykle dobře následují posloupnosti. Je pravděpodobnější, že nejprve vykonají A, pak B, a nehledí na čas. Promyslete si posloupnost činností, abyste ji neměnili a potom nechte své dítě, aby následovalo rutinu místo toho, aby se soustředilo na určitý čas. Například začněte rutinu před spaním v 7 (nesnažte se být v posteli v 8). Vaše dítě půjde spát, jakmile je sekvence dokončena. Rutina před spaním může skončit v 8:00, 8:15 nebo dokonce v 7:45.
 • Mluvte – Povídání si s vašimi dětmi jim pomůže pochopit a orientovat se v nové rutině. Pravděpodobně také rozšíříte jejich slovní zásobu, když s nimi budete mluvit o tom, co děláte. U malých dětí je popis toho, co děláte, velmi užitečný a u starších dětí můžete rozhovor rozvést.
 • Buďte důslední – důslednost je pro děti zásadně důležitá, jelikož se snaží najít ve svém světě pořádek. Buďte v souladu s posloupností a okolnostmi, kterými se řídíte, když vytváříte a implementujete rutinu. Pokud máte rutinu chodit ven a řídíte se jí pouze někdy, bude vašemu dítěti trvat dlouho, než ji bude samostatně dodržovat, pokud vůbec.

Údržování rutiny

Cílem těchto rutin by mělo být to, že jsou odrazovým můstkem k nezávislosti. Jakmile je rutina spravedlivě nastavena, vaše dítě ji pravděpodobně zahájí samo. Pokud existuje konzistentní rutina, můžete obměnit rutinu při speciálních dnech. Můžete například vynechat rutinu při speciálním dni nebo k rutině přidat něco výjimečného. Jak vaše dítě poroste, může i samo trochu pozměnit svoji rutinu, nebo z určitých rutin vyrůst. Dokud je vše, co je třeba udělat, uděláno, nechte své dítě udržet si samostatnost tím, že si bude řídit svou rutinu.

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře