Jak vybírat Montessori pomůcky

Víme, že někdy může být nelehké se ze začátku zorientovat a vybrat tu správnou Montessori pomůcku odpovídající potřebám a fázi vývoje vašeho dítěte. Možná jste se k Montessori dostali náhodou, přečetli jste si zajímavý článek, knihu o Montessori principech, nebo jste se zúčastnili některého z našich online kurzůonline konferencí. Najednou jste plní dojmů a úžasu, co všechno byste s vaším dítětem mohli vyzkoušet a zvládnout. Nejraději byste si okamžitě pořídili kompletní řadu Montessori pomůcek. Nebojte, nejste v tom sami. Většina Montessori nadšenců si tímto v začátcích prošla také.

Jak to tedy udělat, aby toho nebylo příliš? Možná už víte, že Montessori způsob vzdělávání a výchovy není “jen” o pomůckách. Maria Montessori byla především vědkyní a strávila tisíce hodin pozorováním dětí a studiem jejich potřeb. Vyvinula tak ucelený a replikovatelný systém používaný na celém světě, který je ​​nastavený tak, aby umožnil dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. Samozřejmě není to tak, že se koupí Montessori pomůcky, dají se k dispozici dítěti a je hotovo. Montessori pomůcky jsou velmi důležité, jelikož jsou součástí připraveného prostředí, nicméně musí fungovat v harmonii společně s připraveným dospělým a dítětem. Jakmile máme prostředí uzpůsobené a strávili jsme nějaký čas vlastní přípravou, můžeme se vrhnout na výběr pomůcek. V tento moment je důležité se na chvíli zastavit a věnovat čas pozorování dítěte – co ho zajímá, u čeho se zastaví delší dobu, co pozoruje, na co se vás ptá, které aktivity opakuje neustále atd. To vám pomůže lépe pochopit, v jaké fázi/senzitivním období se vaše dítě nachází a jaké aktivity byste mu mohli zkusit nabídnout. Můžete vypozorovat senzitivní období na pořádek, řád, jazyk, pohyb, malé předměty…

„Dospělý, dítě a prostředí jsou trojice. Měli by být považováni za jeden celek.“ Maria Montessori

Montessori pomůcky můžeme rozdělit do skupin – praktický život, smyslový materiál, jazyk, matematika a v případě věku 6-12 ještě i kosmická výchova. 

Pomůcky praktického života

Pomocí těchto aktivit si dítě stále více upevňuje požadovaný řád a přesnost. Tyto aktivity pomáhají dítěti stát se členem společnosti. Aniž by to dítě vědělo, vytvářejí se vzorce v nervovém systému. Opakování nastavuje tyto vzorce a vede ke snadnému úsilí. Je zde bod zájmu – např. knoflík prochází dírkou u zapínacího rámu s knoflíky nebo zasunutí jezdce u zapínacího rámu se zipem. Patří sem aktivity péče o sebe sama a péče o ostatní, péče o prostředí, zdvořilostní lekce nebo kontrola pohybu.

Smyslové pomůcky

U těchto pomůcek je stěžejní oddělení vždy jedné kvality pro jasné pochopení, soustředění se a rozvoj intelektu. Smyslové pomůcky jsou vlastně “matematický materiál” – jsou přesné a vyžadují přesnost – provádíme přesné a precizní pohyby. Pomocí opakování dochází k abstrakci a tříbení konceptů. Pomáhají dítěti nastavit vnitřní uspořádání a pořádek. Zkušenosti s těmito pomůckami podněcují ke klasifikaci a pomáhají budování prostorového vyobrazení velikostí a obrazců – např. růžová věž, hnědé schody.

Rozdělení pomůcek dle smyslů:

„Při manipulaci smyslových pomůcek se dětské ruce připravují na všechny úkony potřebné pro psaní.“ Maria Montessori

Jazyk 

Mluvený jazyk se používá k vyjádření abstraktních konceptů a jejich sdělování ostatním. Kromě mluveného jazyka lidé začali potřebovat také jazyk pro vyjádření kvantitativních zkušeností, a z toho vzešel jazyk matematiky. Ruku na psaní nepřímo připravujeme aktivitami praktického života. První aktivity v jazykové oblasti se týkají mluveného slova, poté následuje hláskování, psaní a čtení. Tyto aktivity vedou ke čtení. Mezi jazykovými pomůckami jsou asi nejznámější hmatová písmenapohyblivá abeceda, nicméně máme i velmi dobře propracované pomůcky a aktivity na větný rozbor.

„Nejpříznivějším věkem pro rozvoj psaného jazyka je věk kolem čtyř let, kdy se naplno aktivují přirozené procesy spojené s rozvojem řeči, tedy v senzitivním období, kdy se řeč přirozeně vyvíjí a zafixuje.“ Maria Montessori

Matematika

Kolem čtyř let je dítě připraveno na jazyk matematiky, a to tím, že: 

  • si vytvořilo vnitřní řád
  • vyvinulo si přesný pohyb a pracovní návyk
  • dítě je schopné sledovat a dokončit pracovní cyklus 
  • je schopné soustředit se a sledovat proces
  • používá symboly 

Celý tento předchozí vývoj přinesl dítěti zralost mysli a připravenost na práci. Pomůcky nabízejí konkrétní a smyslové zkušenosti a postupně posouvají dítě směrem k abstrakci a zvyšuje se jejich obtížnost. Při prezentaci matematických pojmů je dítě nejprve seznámeno izolovaně s kvantitou a je mu pojmenována. Poté se izolovaně představí symbol a je pojmenován. Dítě pak dostane příležitost spojit kvantitu a symbol. Některá cvičení vyžadují, aby dítě použilo posloupnost.Prezentace v matematice pro věkovou skupinu 3-6 let jsou seskupené do šesti skupin

První skupina jsou čísla do deseti – k tomu máme Červeno-modré tyče, Smirková čísla, Žetony a čísla, Vřetena – koncept nuly.

Když dítě plně porozumí číslům do deseti, může být představena druhá skupina – desítkový systém. Důraz je zde kladen na hierarchii desítkové soustavy a na to, jak systém funguje – k tomu máme zlatý perlový materiál – představení kvantity, formování čísel, symboly, přechod přes desítku, sčítání, odčítání, násobení, dělení a také známkovou hru

Třetí skupina je představena, až dítě dobře ovládá desítkovou soustavu. Třetí skupina představuje čísla od 11 do tisíce, lineární počítání stejně jako násobky. Máme k dispozici např. Seguinovy tabulky, Korálkové schody, Barevné řetězy, StovkovýTisícový perlový řetěz

Čtvrtá skupina podporuje memorizaci. Tato skupina probíhá současně s třetí dle zkušeností dítěte – patří sem tabulky na všechny čtyři početní operace. 

Pátou skupinou je přechod k abstrakci. Cvičení v této skupině vyžadují, aby dítě porozumělo předchozím procesům. Opět dochází k překrývání skupin. Pomůcky v této skupině umožňují dítěti upustit od používání materiálu, jakmile je připraveno. Poté může začít stále více pracovat se symboly na papíře, aniž by k hledání výsledků použil materiál. Tady patří např. VelkéMalé počítadlo, Dřevěný hierarchický materiál (1000000), Velká sada dělení

Do šesté skupiny pomůcek patří zlomky. Můžeme nabídnout souběžně s pátou skupinou. Smyslovou práci se zlomkovým materiálem lze provádět současně s ostatními skupinami. Když dítě přechází k abstrakci, může následovat psaní zlomků a operace zlomků.

„Děti projevují univerzální lásku k matematice, což je par excellence věda o přesnosti, pořádku a inteligenci.“ Maria Montessori

Důležitou součástí programu pro děti ve věku 3-6 let jsou také aktivity, které napomáhají dítěti smyslově poznávat svět, který nás obklopuje. Patří sem skupiny aktivit, které můžeme zařadit do zeměpisu, historie, biologie, vědy, hudby a umění. Na tyto aktivity později plynule navazuje tzv. kosmická výuka.

Zeměpis– zkoumá fyzickou geografii a kulturu s pomocí globusů, forem pevnin a vodních ploch, puzzle mapami a vlajkami světa

Historie – zkoumá plynutí času a osobní historii tím, že zkoumá narozeniny nebo osobní časové osy. Zkoumáme dětmi také měnící se roční období

Biologie – do které patří jak zoologie – zkoumání živých a neživých věcí, péči o zvířata ve třídě, tak i botanika – zkoumá roli a účel rostlin, části rostlin a péči o ně během aktivit praktického života.Věda – zajímavé a praktické experimenty pomocí nichž zkoumáme přírodní zákony jako je magnetismus, vztlak, vypařování a další.

Dovolte mi na závěr tohoto krátkého shrnutí poznamenat, že Montessori pomůcky jsou ve svém principu jednoduché, ale i sofistikované a věřím, že mohu s láskou říci dokonalé. Čím více budete do tohoto nádherného světa pronikat, tím více si je jistě i vy zamilujete. Jsme moc rády, že Vás na této cestě můžeme provázet.

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře