Jak poznat dobrou Montessori školku?

Rozumíte základům, rozhodli jste se pro Montessori výuku, znáte akreditační organizace a rozhlížíte se po školách. Jak poznáte, že jste našli tu pravou?

Výběr školy je vážným rozhodnutím. V ideálním případě se jedná o rozhodnutí, které na mnoho let ovlivní nejen váš život, ale – a to je důležitější – život vašeho dítěte, neboť vybíráte místo, kde stráví většinu let, v kterých může být formováno. Tady je pár tipů pro výběr školy, která bude tou pravou pro vás a vaši rodinu.

Běžte ke zdroji a seznamte se!

V dnešní době proběhne první kontakt se školou pravděpodobně online. V každém případě si webové stránky pročtěte, ale neskončete jen u toho. Jak se škola prezentuje v online prostředí, je jen malým zlomkem toho, čím ve skutečnosti je. Mnoho skvělých škol má velmi povrchní a zastaralé webovky a mnoho horších škol je má úhledné a profesionálně působící. Pošlete email, zavolejte a stanovte si termín návštěvy co nejdříve.

(Prosím, nechoďte do škol bez ohlášení. Šance, že vás ve škole budou moci přijmout a provedou vás tak, aby to pro vás mělo smysl, je v takovém případě mizivá.)

Neomezujte osobní kontakt jen na schůzku s administrativním personálem. Dobrá škola by měla nabídnout (některé na tom dokonce trvají) prohlídku prostorů a návštěvu třídy během výuky. To je velmi dobrý způsob, jak investovat svůj čas. Zeptejte se osoby, která Vás provádí, zdali se můžete po škole projít. Osahejte si pomůcky, udělejte si fotky (souhlas bude patrně záležet na tom, zdali jsou při vaší návštěvě přítomni žáci, či nikoliv). Pokud se vám této příležitosti dostane, využijte ji na maximum tak, abyste školu osobně co nejvíce poznali.

Buďte upřímní!

Nehledáte “nejlepší školu”, hledáte školu, která bude nejlepší pro Vaši rodinu. Montessori školy se mohou v lecčem lišit a vyznávat odlišné přístupy: “vždy existuje více než jedna cesta”. Při jednání se školou buďte upřímní v tom, co od ní očekáváte a potřebujete, a v tom, co vy sami považujete za nejlepší přístup ke vzdělávání. Pokud jsou pro vás nějaké “praktické” drobnosti důležité, zeptejte se na ně předem. Např.: Může škola uspokojit specifické stravovací potřeby? Jaký má přístup k náboženským svátkům a jaké má požadavky na docházku? Je možnost děti do školy dopravit dříve nebo vyzvednout později? Jaká jsou jejich pravidla a osnovy pro tělovýchovné a výtvarné aktivity? Nabízí možnost družiny? Bilingvního vzdělávání? Neberte si osobně, pokud Vám škola doporučí porozhlédnout se jinde, nechte si raději doporučit školy, které by vašim požadavkům mohly vyhovovat lépe!

Co by měla každá škola poskytnout?

Pokud škola poskytuje Montessori vzdělání, neměly by být během rozhovoru s představitelem školy nebo vaším průvodcem opomenuty některé věci.

 • Vzdělání a vzdělávání učitelů. Jaké mají učitelé vzdělání a čím je zajištěno, že skutečně poskytují Montessori výuku? Učitelé by se během celé své kariéry měli dále a dále školit a profesně růst. Vyžaduje to škola a podporuje je v tom? V ideálním případě by také nejdůležitější administrativní pracovníci školy měli mít určité Montessori vzdělání.
 • Přístup zaměřený na dítě a jeho rozvoj – spíše než jasně dané osnovy. Škola by se měla zaměřovat na individuální potřeby dítěte a vyvarovat se srovnávání a známkování žáků. Zároveň by škola měla být schopna zajistit přehled osnov stejně tak jako podrobné záznamy o pokrocích, které žák učinil. Pamatujte, že nějaká část standardizovaného hodnocení může být požadována místními úřady a škola by vám měla poskytnout průhledné informace o tom, jaké tyto požadavky přesně jsou a jak škola zajišťuje, že tím nenarušuje model Montessori.
 • Jasně stanovená očekávání a svoboda dítěte v určitých mezích. Žákům se musí dostat příležitosti k odpovědnosti a možnosti rozhodovat o svém vzdělávání na úrovni odpovídající jejich věku – od výběru aktivit po samostatnou práci a zájmové projekty.
 • Nezávislost žáka a proaktivní snahy o její posílení. Tělesná, duševní a emoční nezávislost musí být klíčovým prvkem výchovné filosofie školy.
 • Nepřerušovaný pracovní cyklus a nezávislá, soustředěná práce žáka. Na každé úrovni musí být základem školního dne čas strávený soustředěnou prací.
 • Disciplína založená na vnímání důsledků a nepoužívání trestů. Zejména je nutná absolutní absence jakýchkoliv trestů, když dítě udělá chybu.
 • Ucelené osnovy zahrnující vztah k přírodě, stejně tak jako rozvoj osobnosti. Běžně skloňovanými pojmy jsou světoobčanství, ekologická uvědomělost a výchova s uvědoměním si hodnot.

Na co se zaměřit?

A teď k věcem, které byste si měli ověřit osobně. Klidně si následující seznam vytiskněte a použijte jako check-list během své návštěvy. Je důležité (ba až nezbytné), aby každá škola (nejen Montessori) obstála ve všech následujících bodech. Pokud v nějakém narazíte na problém, zeptejte se na něj osoby, která vás po škole provází. Mohou vám poskytnout dobrou odpověď: může se jednat pouze o dočasný problém nebo se nabízí řešení, které vás nenapadlo. V každém případě by měli pochopit Vaši starost a smysluplně na ni reagovat.

Vybavení školy

Nejlépe vypadajícími částmi školy by měly být třídy s důrazem na detail a vybavení. Konec konců srdce a duše školy je ve třídách.

 • Je ve škole odpovídající teplota, kvalita vzduchu, osvětlení?
 • Je celá škola pro děti dobře přístupná a bezpečná? Soustřeďte se na elektrické instalace, schodiště, světlíky.
 • Je celá škola čistá a dobře udržovaná? Samozřejmě záleží na tom, jaký má škola rozpočet. Věci nemusí být zbrusu nové, ale měly by být čisté, hezky srovnané, opečovávané.
 • Jsou třídy úhledné a poutavé s velkým množstvím úhledně srovnaných pomůcek?
 • Jsou třídy vybaveny především s ohledem na děti? Některá místa mohou být těžko dostupná (skladovací skříně atp.), ale většina prostoru by měla být dětem plně k dispozici.
 • Jsou zastoupeny všechny tematické okruhy? Zaměřte se také na věci, které by v Montessori prostředí určitě být neměly – televize, nevhodné hračky nebo předměty, kterých využijí jen dospělí.
 • Má škola nějaké venkovní prostory? Je prostor dostatečný pro volnou zábavu dětí, odpočinek a tělovýchovné aktivity?

Personál

Personál školy je klíčovým prvkem pro zkušenost, kterou si děti odnesou. Jsou to profesionálové budující kariéru v náročném odvětví práce s lidmi, a proto by se tak měli chovat a měli by tak také působit.

 • Je personál přívětivý a příjemný? Jste spokojeni se standardy školy, co se týče péče o zevnějšek a nároky na reprezentativní vzhled personálu?
 • Působí na vás personál školy uvolněně a klidně? Cítíte se v jejich přítomnosti dobře?
 • Jak se dospělí chovají k dětem? Shýbají se na úroveň dítěte, udržují oční kontakt, mluví klidně, komunikují s dítětem s respektem a náklonností?
 • Učitelé by neměli být neustále středem pozornosti. Během hodin by měli pozornost dětí směřovat k práci a umožnit jim nezávisle pracovat. Ustupují stranou a dávají dětem prostor pro nezávislé pozorování?
 • Jak spolu vycházejí členové personálu? Chovají se k sobě s úctou a respektem?

Žáci

Podle Marie Montessori se důkaz dobrého učení skrývá v radosti dítěte. Samozřejmě i v nejlepší škole můžete narazit na žáky, kteří jsou v danou chvíli nešťastní, uplakaní, nevrlí nebo nespolupracující. Ovšem pohled na skupinu jako takovou by vám měl poskytnout jasnou představu.

 • Vypadají děti uvolněně, aktivně a sebevědomě?
 • Pohybují se prostředím volně a vybírají si aktivity samy?
 • Komunikují spolu děti svobodně? Můžete pozorovat věku přiměřené přátelské výměny, konverzace a spolupráce? (Poznámka: V předškolním Montessori prostředí bude většina dětí pracovat samostatně. To je v pořádku a není to známka problému v socializaci.)
 • Dávají děti pozor na své spolužáky a na své okolí? Zacházejí s pomůckami s úctou?
 • Jak žáci a personál školy reagují na dítě, které je smutné nebo zlobivé? Snaží se žáci konflikt samostatně vyřešit? Nabízí aktivně pomoc nebo útěchu?

Přejeme vám příjemné návštěvy škol!

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře