Třísložkové karty – co jsou a jak s nimi pracovat?

trislozkove karty

Jak už jejich název napovídá, skládají se ze tří částí. Karta s obrázkem, karta s textem a karta, kde je text i obrázek dohromady. Karta s obrázkem a textem se používá jako kontrolní, čímž dáváme dítěti možnost samostatné práce s chybou, bez zasahování učitele nebo rodiče.

Vezměme si jako příklad karty s různými druhy lesní zvěře. Karty by obsahovali v první sadě krásné fotky zvířat, jako např. divoké prase nebo jelena. Ve druhé sadě by byli jen malé kartičky se samotnými názvy, které se dají přiřazovat ke kartám s fotkami. A ve třetí sadě jsou jak fotky, tak text.

Témata kartiček se dají měnit, podle zájmu dětí či období, ve kterém je představujeme.

Je důležité, aby obrázky, které na kartách používáme, měly reálnou podobu. Takže ideálně používat fotky. V případě kreslených obrázků dbát na to, aby šlo o opravdu věrné kopie toho, co chceme dítěti představit. Pokud to jde, je fajn mít předmět na bílém pozadí – tím se polarizuje pozornost dítěte a to se lépe soustředí na konkrétní věc.

Pro nejmenší děti můžeme použít karty bez uvedeného názvu a jen jasně představit, co na obrázku je. Dítko si rozšiřuje slovní zásobu. Neměli bychom představovat víc než 3 nové věci najednou. Malé děti si mohou takto vyjasnit slova pro věci, které denně používají. V sadě můžeme mít např. 15 karet, se kterými se dítko setkává v každodenním životě. Můžeme mít sadu s předměty z kuchyně, dopravní prostředky, domácí zvířata…

Stejné sady můžeme mít pro starší děti v trochu složitějších tématech – různé kontinenty, druhy rostlin, zvířat (ne jen třeba „hmyz“, nebo „savci“, ale třeba také různé druhy ptáků, psů, …atd.),…

Můžeme představit i části zvířat, rostlin, či předmětů – stejně tak, jak se můžou děti naučit přesné názvy věcí, mohou se naučit přesné názvy i jejich jednotlivých částí. Co takové auto? Kluci určitě ocení, když jim dáme možnost přesně pojmenovat jeho části! Kromě toho, že si to můžeme ukázat na konkrétním předmětu (zvířeti, rostlině…) v reálu, je velká výhoda mít tu možnost si jednotlivé části projít i na kartičkách, v klidu a soustředěně. Vždy je ale důležité, aby děti měly konkrétní zkušenost z reálného světa!

Děti, které se začínají zajímat o písmenka, čtení a psaní, se mohou díky kartičkám zdokonalovat. Prakticky jde o lekci čtení. Přiřazují karty s názvy ke kartám s obrázky a jako kontrola jim slouží karta, kde je obrázek i s názvem.

Existují dva základní způsoby, jak karty přiřazovat. Můžete začít tím, že vyložíte na kobereček karty s obrázkem i názvem a k nim dítko páruje kartu se samotným obrázkem a kartu se samotným textem. K tomuto vlastně nepotřebuje umět číst, protože text páruje s textem na kartě, podle toho, jak vypadá. Případně se také tímto způsobem názvy může teprve učit. Další způsob je to, že vyložíte karty pouze s obrázkem a k nim dítě páruje text (který si musí přečíst, aby byl schopný text přiřadit ke správné fotce). Následně si dítě svou práci kontroluje třetí sadou, která obsahuje obrázek a text na jedné kartě.

Zde si můžete stáhnout pro ukázku dvě sady karet. Soubor si vytiskněte dvakrát a v jedné sadě můžete odstřihnout název od fotky a tím si vyrobit všechny tři sady (obrázek, text a obrázek s textem).

Zvířecí rodiny
Lesní zvěř

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře