Svět Montessori

Pokud uvažujete o nástupu do školy v září, právě teď je ten správný čas na výběr a návštěvu školy, abyste většinu povinností potřebných k zápisu stihli zařídit do konce února. Pokud chcete lépe porozumět svým možnostem, přečtěte si náš článek o hlavních Montessori organizacích a akreditacích.

Ne všechny Montessori školy jsou si rovny. Přesto, že vize Marie Montessori ve vzdělání byla jasná, její dílo vedlo k různým přístupům. V nejlepším možném případě se tyto přístupy liší na základě odlišného kulturního a historického rámce a přitom je spojuje víra v jedinečný potenciál dítěte, holistický přístup a pozorování prostředí a potřeb dítěte. Jak říkávala moje trenérka: “Vše lze udělat mnoha různými způsoby.”

Metoda Montessori není chráněna patentem ani ochrannou známkou, takže nic nebrání tomu, aby kdokoliv mohl nazývat právě svůj způsob tou jedinou správnou, pravou Montessori výukou. Bohužel, čím více se metoda stává známější a oblíbenější u široké veřejnosti, tím více vzniká škol a institucí, které tohoto označení zneužívají pro zvýšení renomé (a školného), aniž by se snažily porozumět tomu, k čemu se to vlastně hlásí.

Z tohoto důvodu (a pokud nemáte jasné preference ve výuce, nejste dobře obeznámeni s fungováním Montessori tříd a stejně tak nemáte chuť nebo možnosti provádět sáhodlouhé průzkumy a pohovory) je pravděpodobně nejlepší spoléhat na významné mezinárodní akreditační a vzdělávací instituce.

O tom, jaký prožitek si Vaše dítě odnese ze školních let, rozhoduje zejména kvalita učitele: jeho vzdělání, zkušenosti a podpora, které se mu dostane od vedení školy. Kvalitní Montessori výuka může být poskytována i ve školách s omezenými rozpočty, stejně tak jako může zcela chybět ve špičkově vybavených školách. Proto doporučujeme zajímat se v první řadě o kvalitu vzdělání učitelů, o vize a hodnoty, které si škola nastavila, dále o osnovy a průběh školního dne a až v poslední řadě o materiální vybavení školy.

Assocation Montessori Internationale

Assocation Montessori Internationale (AMI) sídlící v Amsterdamu je nejstarší a pravděpodobně nejvlivnější Montessori organizací na světě. Založili ji roku 1929 Mario a Maria Montessori a jejím cílem je zachovat odkaz Marie Montessori v nejryzejší podobě.

AMI se věnuje výzkumu a akademickým aktivitám (včetně vydavatelské činnosti v rámci nakladatelství Montessori Pierson), školení učitelů, workshopům a networkingu. Jejich nejvýznamnější činností jsou vzdělávací kurzy a akreditační program pro školy.

Diplomy pro učitele od AMI jsou nejuznávanějšími a nejprestižnějšími na světě. Přináší s sebou významné náklady a závazek srovnatelný s vysokoškolským studiem. Stejně tak je akreditace AMI pro školy považována za nejpřísnější a její získání za nejnáročnější. Pravdou je, že existuje spousta skvělých škol, které se rozhodly o tuto akreditaci ani neusilovat pro vysoké náklady, nároky nebo z jiných důvodů: akreditace závisí mimo jiné například na délce školního dne či užívání specifických učebních materiálů, v čemž může docházet k rozporu s místními zákonnými požadavky. AMI akreditace je nicméně považována za zlatý standard a rodiče si mohou být jisti, že škola akreditovaná AMI nabízí “skutečnou Montessori výuku”, ať už ji definujeme jakkoliv.

American Montessori Society (nepleťte si s AMI-USA)

American Montessori Society byla založena v roce 1960 Nancy McCormick-Rambusch, což značilo začátek obnovy Montessori ve Spojených státech. Dnes se jedná o přední Montessori organizaci v Severní Americe. Ačkoli má mezinárodní dosah, většina jejich učitelů a škol je právě v USA.

AMS se stejně jako AMI zasazuje o Montessori vzdělávání a propaguje ho. Věnuje se výzkumu a rozvoji stejně tak jako službám pro učitele, školení učitelů a akreditačnímu systému pro školy.

Kromě lokálního působení se AMS oproti AMI zaměřuje na širší dostupnost služeb. Jejich školení jsou proto pokládány za dostupnější a výhodnější a také jejich požadavky nejsou tak přísné a dávají členským školám větší prostor. Zatímco AMI ctí povinnost zachovat odkaz Marie Montessori takový, jaký je (například udržováním Archivů Marie Montessori), AMS má sklon odkaz aktualizovat a inovovat.

Montessori Accreditation Council for Teacher Education

Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE) je mezinárodní organizací zastřešující vzdělávání Montessori učitelů. Spíše než samotnému školení se věnuje kontrole a akreditaci různých vzdělávacích programů pro učitele. Programy tedy o MACTE certifikát usilují proto, aby své žáky a jejich potenciální zaměstnavatele ujistili o kvalitě svých služeb.

Vzhledem k tomu, že na celém světě existuje mnoho programů, které nabízí vzdělání ve velmi rozdílné kvalitě, MACTE certifikát by měl být považován za absolutně nezbytný při posuzování kvalifikace učitele. Při jeho absenci se můžeme obávat nízké kvality programu (snad jen s výjimkou u programů mimořádně nedostatečně finančně zajištěných). Školení učitelů od AMI a AMS samozřejmě velmi převyšuje požadavky MACTE, které ale naštěstí představuje možnost pro ty, co si z ekonomických nebo jiných důvodů tyto kurzy nemohou dovolit.

MACTE certifikovaní učitelé jsou pro rodiče zárukou, že program ponese základní hodnoty Montessori. Nicméně v dobře zajištěných školách by rodiče měli vyžadovat certifikát od AMI nebo AMS.

Další programy a organizace

Vzhledem k narůstajícímu zájmu široké veřejnosti o Montessori výuku, existuje široká škála menších místních programů. O většině z nich nelze říct mnoho, můžeme snad jen zdůraznit rozdíly v rozsahu a kvalitě nabízených služeb. Akreditace nebo schválení ze strany menších místních Montessori institucí bohužel nemůžou být brána jako záruka kvality školy nebo pedagoga.

V České republice je třeba zmínit Společnost Montessori ČR. Věnuje se školení pedagogů, publikační činnosti i osvětové aktivitě, a to jak cílené na laickou veřejnost, tak i za účelem legislativního přijetí Montessori pedagogiky. Při výcviku pedagogů bohužel nespolupracuje s nadnárodními organizacemi a neusiluje o platnou mezinárodní akreditaci, proto není diplomový kurz Společnosti za hranicemi ČR uznáván a nelze jej srovnávat s certifikací AMI nebo AMS. Zejména významná je především práce na české verzi jazykových materiálů a podpora překládání klíčových děl Marie Montessori do češtiny.

Je samozřejmě možné poskytovat kvalitní Montessori výuku bez záštity větších organizací. Konec konců samotná Maria Montessori odvedla skvělou práci, aniž by sama měla jakékoliv pedagogické osvědčení! (Byť se intenzivně věnovala studiu soudobého vzdělávání a filosofii výuky a její metoda nevznikla z teoretického vakua.) K dosažení nezbytného pochopení a dovedností je mimo jiné potřebná disciplína v samostudiu a dobrá pozorovací schopnost činnosti dětí. Tato stránka rodičům nabízí pomoc při snaze o porozumění metodě Montessori. Kromě informací obsažených zde, doporučujeme jít přímo ke zdroji.

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře