Doma vyráběné aktivity na zeměpis – cestování

V období letních měsíců je tématem rodinné cestování. Děti společně s rodiči navštěvují nová města, sousední státy nebo dokonce objevují jiné kontinenty. Všechny tyto cesty můžete využít na přípravu pomůcek týkajících se dané oblasti, a tak pomoci dětem pochopit souvislosti a seznámit je s rozdíly jednotlivých zemí.

Co vše se vám může hodit? Cokoliv, co se váže k danému kontinentu, státu nebo městu. Oblíbené jsou fotografie, pohlednice, různé upomínkové předměty symbolů daného místa. Děti rády vidí obrázky místních obyvatel a hlavně dětí, zajímají se o to, jaká zvířata v dané oblasti žijí. Zajímají se o to, čím se v dané zemi platí, jak vypadají místní peníze. Určitě děti budou se zájmem naslouchat vyprávění o místních zvycích, poslechnou si místní pohádky a rády využijí možnost nahlédnout do průvodce o dané zemi, kde uvidí vlajku, státní symboly, umístění na kontinentu a další zajímavosti.

Jednotlivé kontinenty mají v Montessori pedagogice příslušné barvy, které se prolínají i v dalších aktivitách a jsou neměnné.

Evropa – červená                                        Antarktida a Arktida – bílá
Asie – žlutá                                                   Severní Amerika – oranžová
Afrika – zelená                                             Jižní Amerika – růžová
Austrálie a Oceánie – hnědá

Můžete si doma připravit barevné tácky se symboly a mapou vybraného kontinentu. My pro vás máme nějaké ukázky, jak takové mapy a další pomůcky můžete vyrobit.

Práce s mapou světa – barevné kontinenty

Aktivita s mapou světa Plstěná modrá podložka představující naši Zemi. K tomu z plsti vystřižené jednotlivé světadíly. Rozmístění světadílů si děti mohou zkontrolovat pomocí zalaminované kontrolní karty s mapou světa. Starší děti mohou označit názvy kontinentů a oceánů.

Rozšířená aktivita s mapou světa Dalším doplňkem mohou být zalaminované kartičky (či např. dřevěná kolečka s nalepenými obrázky) se zvířaty, významnými pamětihodnostmi a divy světa z různých kontinentů. Pro kontrolu mohou být na zadní straně označeny barvou kontinentu.

Barevné kontinenty vystřižené z pěnovky a jejich 3 typická zvířata. Pro kontrolu je z druhé strany karty zvířete umístěno barevné kolečko patřící správnému kontinentu.

Práce s mapou Evropy

Práce s Evropou Mapa je rozdělena na jednotlivé státy a úkolem dítěte je přiřazovat správné státní vlajky. Pro starší děti je možná kontrola pomocí nápisů jednotlivých států z druhé strany vlajek a kontrolní mapy Evropy s názvy států.

Přiřazování 49 vlajek jednotlivých států Evropy k zalaminované mapě. Seznam evropských států obsahuje všechny nezávislé, závislé a neuznané státy a uzemní celky. Počet nezávislých států se liší v závislosti od použité literatury.

Práce s mapou ČR

Slepá mapa rozdělená na kraje a další mapy ČR (vodní toky, krajská města , pohoří), včetně kontrolní mapy. Dalším doplňkem jsou karty jednotlivých krajů a jejich zajímavosti, včetně pohlednic kulturních památek.

Státní symboly ČR a dřevěná šablona. Pomocí hvězdičky nalepené na špejli a podstavci je možno používat pro mapování. Dítě má za úkol označit kde bydlí nebo kde je Praha.

Vlajky

Párování vlajek, možno použít jako hru pexeso. V tomto případě jsou vlajky nalepené na pěnovce.

Vlajky států Evropské unie na krabičkách od sirek s názvy států. Uvnitř krabičky je šablona státu s hlavním městem.

Aktivita s mapou Afriky

Z pěnovky vystřižené státy Afriky skládáme jako mapu. Na špejlích jsou nalepené vlajky jednotlivých afrických států a díky podstavci z modelíny je děti mohou umisťovat na jednotlivé státy.

3 základní elementy naší planety – země, voda, vzduch

Umisťování dopravních prostředků do obrázku – země, voda, vzduch

Doporučení

Pokud máte mladší děti, doporučujeme zvolit postup seznámení se zeměpisem přes Montessori glóby.

Globus – pevnina a voda učí děti pochopit, že máme na planetě Zemi část pevniny a část, kde je voda.

Globus – světadíly Dítě nejen opět vidí rozložení pevniny a vody, ale může poznávat i jména jednotlivých kontinentů a jejich umístění. Také si je začíná spojovat s barvami, se kterými bude pracovat i později.

Propojení glóbu světadílů s mapou světadílů. Lze např. za pomoci malé koule z plastelíny, kterou rozřízneme napůl, na dvě polokoule, názorně ukázat dítěti rozdělení země na 2 polokoule s danými kontinenty, a tím přenést 3D představu, kterou znají z glóbů do 2D mapy.

Všechny tyto lekce a velké množství dalších najdete v našem online kurzu v této sekci. Jednotlivé pomůcky můžete nakoupit zde.

Zkusili jste už náš online Montessori kurz?

Seznámíme vás s Montessori pomocí našeho unikátního video kurzu. Provedeme vás hlavními oblastmi Montessori vzdělávání a naučíme vás, jak pracovat s Montessori pomůckami s dětmi ve věku 3-6 let, ať už doma nebo ve školce.

Komentáře